I studiecirkeln Din egen berättelse arbetar vi för att få en ökad förståelse för olika fenomen som påverkar våra liv. Metoden är samtal och skrivande, där deltagarna utgår ifrån sin egen historia. Vi träffas vid tio kurstillfällen – välkommen att boka din plats!

Boka studiecirkel

Din egen berättelse

Din egen berättelse är en studiecirkel för reflektion och samtal om psykisk (o)hälsa, attityder och vägen vidare. Deltagarna använder sina egna unika historier som sitt viktigaste verktyg. Så här var det. Så här är det nu. Dit vill jag.

Att se tillbaka på sin historia kan vara intressant, smärtsamt och mycket givande. Genom att dela erfarenheter med varandra kan vi ta steg framåt för att skapa en positiv förändring både för oss själva och för samhället.

Frågor som tas upp på kursen

 • Hur kan vi använda våra erfarenheter på ett konstruktivt sätt?
 • Vad kan jag själv och vad kan andra tillsammans göra för att påverka hur vi tänker och beter oss i frågor som rör psykisk ohälsa?
 • Hur kan jag och andra stå emot att självbilden blir negativ?

Så här blir boken

Du skriver på den ambitionsnivån som passar just dig. Boken är uppdelad i nio block:

 1. Min egen berättelse
 2. Psykisk hälsa och ohälsa
 3. Fördomar
 4. Förändrade möten
 5. Stigma
 6. Självstigmatisering
 7. Nyorientering / återhämtning
 8. Försonas, förlåta och lämna bakom sig
 9. Att gå vidare

Kurslängd och antal deltagare

Kurslängden är 10 träffar.

Max antal deltagare 10-12 personer.

Kostnader och plats

Pris: 150 kr / person och per tillfälle (Är ni fler än fem personer be om en offert)
Plats: Du bestämmer!

Vid träffar utanför Örsundsbro tillkommer reseersättning.