SIP-kurs, Samordnad Individuell PlanWorkshop “SIP-ur ett brukarperspektiv”

– Ta makten över ditt liv!

År 2010 kom SIP som lag. Samordnad Individuell Plan kom till för att säkerställa att den enskildes behov av stöd tillgodoses och samarbetet mellan huvudmännens verksamheter fungerar. 

Men vad är det då som gör att SIP inte riktigt fungerar alltid som det ska? 

Ur innehållet

 • Teoretisk föreläsning om vad SIP (Samordnad Individuell Plan) innebär – bakgrund, syfte och mål ur lättförståeligt perspektiv.
 • Vad är SIP-processen och hur ser den ut
 • När SIP har fungerat bra och mindre bra ur ett brukarperspektiv
 • Vi provar på att göra en SIP

Utbildare

Återhämtningskonsult Jouanita Törnström med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning, berättar på ett enkelt sätt vad planen innebär tillsammans med sin kollega Åsa Höij som berättar utifrån egna erfarenhet av att ha fått SIP.

Målgruppen

I första hand för de som har hjälp och stöd från många professionella inom kommun och landsting, och för du som anhöriga / närstående. Självklart får även du som personal komma och lyssna.

Information & Bokning


Vi har bokat workshopen “SIP – ur ett brukarperspektiv”

 • Falun kommun, 27 april 2017
 • Dals-Ed kommun, 10 november, 2016
 • Träffpunkt Stegen Knivsta kommun, maj 2016
 • Hjärnkoll Uppsala 23 november, 2015
 • Enköpings kommun (2styck), november 2015
 • Tierps kommun, september 2015
 • SeSam Uppsala, april 2015
 • Östhammars kommun, december 2014

Gilla SIP – ur ett brukarperspektiv på Facebook   fb

 

Ditt namn

Din epost

Ämne

Ditt meddelande

Kontrollfråga