aterhamtningsinriktat-arbetssatt

Återhämtning är ett subjektivt begrepp som grundar sig i den egna upplevelsen, vilket innebär att det bara är individen själv som kan avgöra om hen upplever sig vara återhämtad eller inte. Att återhämta sig innebär att individen anser sig ha ett tillräckligt bra och meningsfullt liv. Centralt i en återhämtningsprocess är goda relationer, att man kan känna hopp om återhämtning, att tillhöra ett meningsfullt sammanhang, att bli mer aktiv i sitt eget liv och att känslan för det egna ansvaret ökar.

Återhämtningsinriktat arbetssätt är ett förhållningssätt som främjar hälsa. Den professionelle arbetar tillsammans med individen genom att undersöka vad i individens liv som kan främja återhämtning. Om återhämtningsprocessen ska gå framåt behöver personalen bli medveten om betydelsen av sin roll som stöd. Om inte, riskerar förhållandet mellan personal och brukare att konservera beroendet.


  • Lär dig jobba med ett återhämtningsinriktat arbetssätt med hjälp av RSMH:s material här.
  • Återhämtning är möjligt – läs mer här hos Forum för Brukarinflytande.
  • Boka en kurs till din verksamhet i Återhämtningsinriktat arbetssätt och lär dig ett nytt sätt att förhålla dig till patienter och brukare.