Deltagit i Anhörigutbildning

Idag har jag blivit en erfarenhet rikare. Har deltagit som “erfarenhetsexpert” / konsult tillsammans med andra kunniga i anhörigutbildning. Otroligt värdefullt för de anhöriga kan jag tänka. Ser fram emot …