Bättre bemötande

-Vilken roll spelar personalens bemötande för brukarens inflytande och återhämtning?

Kursen i Bättre bemötande ges av utbildare från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). TÖRNSTRÖM Återhämtningskonsult inom psykiatri har ett gediget samarbete med RSMH-utbildning och denna kurs sedan 2006. På RSMH-utbildning möter du alltid två kursledare varav minst en med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

En berättelse av en person med egen erfarenhet av vård och stöd för sin psykiska ohälsa blir utgångspunkt för ökad förståelse om bemötande under utbildningen.

Våra attityder och värderingar styr vårt bemötande i högre grad än vad vi oftast tror. Under bemötandeutbildningen får man till exempel ta ställning till påståenden och får pröva sig fram och känna på olika situationer kan vara ett sätt att nå attityd och beteendeförändring. Genom att reflektera över egna upplevelser och erfarenheter kan vi bättre förstå hur vi tänker och hanterar olika situationer.

De metoder vi använder oss av i utbildningarna är värderingsövningar, och forumspel. Alla föreläsningar varvas med egna reflexioner och diskussioner. 

Ur innehållet

  • Gemensam förståelse för ett bra bemötande
  • Bemötandes betydelse för återhämtning från psykisk ohälsa
  • Vad har vi för värderingar när det gäller bemötande?
  • Hur vill jag blir bemött? Föreläsning ur ett brukarperspektiv
  • Hur kan vi bli bättre på bemötande?
  • Vi skulpterar bättre bemötande
  • Forumspel på temat bättre bemötande

Målgrupp

För dig som träffar människor med psykisk ohälsa i din vardag eller i ditt arbete.

Utbildningens längd

Utbildningen finns på 1dag.

Utbildare

Kursledare från RSMH-utbildning med gedigen erfarenhet i att leda grupper inom området.

Hålltider

09:00 Samling, presentation och kursstart
10.00 Kaffe
12.00 Lunch
14.30 Kaffe
16.00 Avslutning

Kursutvärderingar

Kursernas utvärderingar visar att trots långvarig yrkeserfarenhet kan kursdeltagare uttrycka sig förvånat kring sina egna attityder och värderingar. 

För prisförfrågan & bokning

Utbildningsadministratör RSMH-utbildning
Jouanita Törnström
jouanita.tornstrom@rsmh.se


Så här tycker åhörarna

Alla blir stärkta och får bättre självkänsla om vi alla har ett bra bemötande.

Att möta olika yrkeskategorier och dela erfarenheter var jättenyttigt. Spännande att lyssna på en person med egen erfarenhet av att vara patient.

Rollspelet var det bästa – det får en att till i sitt egna bemötande mot människor.

Att kursledarna berättade om sina egna livshistorier på ett levande och ödmjukt vis.

Det bästa med kursen var att få rollspelen, att få lyssna på en verklighetshistoria. Det finns ingen utbildning som kan ge samma sak.

Belyst ytterligare hur viktigt det ör för oss med vårt bemötande. Hur sårbar situationen kan vara. En stor betydelse!