Återhämtning –
Visst är det möjligt!

– om vad jag som anhörig kan göra för att stötta någon med psykisk ohälsa

De flesta människor som drabbas av svåra psykiska problem återhämtar sig, helt eller delvis. Att återhämta sig betyder inte att man nödvändigtvis är fri från alla symtom utan kan även innebära att man kan hantera dem och leva ett acceptabelt liv. Återhämtning från psykisk ohälsa är möjligt – med rätt stöd och rätt hjälp så ökas förutsättningarna. Men vad kan jag då som anhörig göra? Och vad innebär egentligen Återhämtning från psykisk ohälsa?

Ur innehållet

  • Vi utreder begreppet Återhämtning och vad det innebär.
  • Vad säger forskningen när det gäller återhämtning
  • Återhämtningsstjärnan som redskap
  • Förutsättningar för Återhämtning
  • Vad du som anhörig/närstående kan göra för att stödja någon till återhämtning från psykisk ohälsa.
  • Återhämtningsprocessen ur ett brukarperspektiv
  • Våra roller – vi är mer lika än olika 
  • Viktiga strategier för återhämtning
  • Missa inte denna intressanta föreläsning som helt fokuserar på Återhämtning och hur man kan stödja till detta.

Jouanita Törnström har en gedigen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning dels utifrån egen erfarenhet, men också som Återhämtningskonsult och kursledare inom ämnet Återhämtningsinriktart förhållningssätt sedan 10 år tillbaka hos RSMH-utbildning.

Målgrupp

Anhöriga/närstående och för dig som stödjer den som stödjer

Tid

1.5 timma inklusive paus.

Information & Bokning