Göteborgs Cheferna börjar tänka om…

bild1 (1)

Onsdagen den 15 februari och torsdagen den 16 februari åkte jag och min kollega ner till Göteborgs stad för att hålla kurs i Återhämtningsinriktat förhållningssätt för chefer, metodstödjare och första socialsekreterare inom socialpsykiatrin i Göteborg. Det var första kursdagen för två olika chefs grupper. Nästa vecka har vi dag två.

Detta är en del av en större satsning från Göteborgs psykiatrisamordning där man börjar fundera i andra banor än tidigare. Det finns otroligt många metoder som har visat sig vara till god hjälp för brukare och patienter som baspersonal och ibland även chefer utbildas i. Metoder som bl.a IPS (Indivdual Placement Support), SIP (Samordnad Individuell Plan m.m. Men… vad ger det att gå en massa utbildningar och lära sig en massa metoder om man inte också ser över sitt förhållningssätt gentemot brukaren/patienten och angående återhämtning, resonerar de nu? Så… då har nu Göteborg beslutat att “Nu måste vi börja tänka om…”

Återhämtningsinriktat förhållningssätt är en kurs inom RSMH-utbildning och är ingen metod utan ett förhållningssätt som är viktigt att ha över huvudtaget när man jobbar inom psykiatrin och oberoende av vilken metod du har kunskap i eller inte. För att kunna förstå vad återhämtning innebär och dess process och hur du kan stödja detta hos brukaren/patienten så är det en otroligt stor fördel med att ha fått denna kunskap som vi lär ut under dessa två kursdagar. Och självklart tror vi att det är viktigt att skapa återhämtningsinriktade verksamheter och släppa den traditionella vårdidéologin som mer eller mindre i dag ser ut att inte göra så stora “underverk” (i alla fall inte om du väljer att lyssna till dagens patienter/brukare).
Nu är det väl ändå dags för en riktig uppfräschning och ett nytänk inom dagens psykiatri år 2017. Och hur kan då detta göras?
Jag säger bara… Tänk om! Börja om! Skaffa dig kunskap om återhämtning och dess förhållningssätt. Och se till att återhämtningsinriktade förhållningssättet och tänket genomsyrar hela er verksamhet från lokalnivå upp till chefsnivån och gärna upp till systemnivån.

Från traditionellt verksamhetsperspektiv till återhämtningsinriktat perspektiv

För att göra dessa perspektiven mer tydliga ställer vi upp dem i två kolumner

TRADITIONELLT VERKSAMHETS-
PERSPEKTIV                        

Objektiv – yttre expert

Yttre process
Metod/Teknikerna är centrala
Expert kunskap
Behandling och medicinering av professionella
Klientens önskemål understöds om de professionella håller med
Ansvaret vilar på verksamheten
Låg förväntan på aktivt deltagande
Att avsluta insatserna har ej hög prioritet

ÅTERHÄMTNINGSINRIKTAT
PERSPEKTIV

Subjektiv inre erfarenhet

Inre process
Relationer är centrala
Värdesätter erfarenhetsbaserad kunskap
Stödjer självstyrdvård och egen kunskap
Respektera andra människors val och handlingar, är beredd att möta deras behov
Personligt arbete uppmuntras
Hög förväntan på aktivt deltagande
Att avsluta insatser har hög prioritet

Källa: RSMH – docplayer.se 

RSMH-utbildningsmaterial_ÅH

Och Du… glöm inte att ha en Superbra dag! 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *