Äran att föreläsa med Återhämtningsgurun Topor

Den 29 mars hade jag förmånen att föreläsa tillsammans med “Återhämtningsgurun” – psykologen och forskaren Alain Topor. Waow säger jag bara. 

I går kväll var jag i Nacka på kommunhuset och föreläste om “Återhämtning – vad som hjälper ur ett brukarperspektiv”. Vilken kväll! Cirka 50 åhörare hade samlats för att ta del av föreläsningen med Alain och mig. Och själv tyckte jag att det blev superbra.
AlainTopor1AlainTopor2

Alain är en sådan härlig och klok forskare som verkligen vågar gå emot vår traditionella vetenskapliga sjukvård. Tänk om sjukvården kunde ta lärdom av hans kunskaper och tillåta ett återhämtningstänk i stället så hade ju många fler mått så mycket bättre. Inledningsvis pratade Alain bl.a om att “han tror inte att människor är sjuka utan har istället problem”. Därav var titeln för hans föreläsning: “Vad hjälper mänskor med svåra psykisk problem att återhämta sig?”. Psykisk problem är avgränsade sjukdomar som alltid ska diagnostiseras i vårt samhälle. Han drog också parallellen att man kan leva ett bra liv som diabetiker likväl som att man har psykiska problem.

Hammaren på spiken tyckte jag var när han klart och tydligt pratar om studier som har gjorts där man har upptäckt att “Kliniskt verksamma doktorer ofta har en förkärlek för vissa diagnoser och folk som ständigt träffar nya läkare får ofta ett flertal diagnoser som ändras varvid ny läkare tillsätts”. Åter tryckte både han och jag i våra föreläsningar om hur viktigt det är med kontinuitet inom hälso-och sjukvårdens psykiatri men också inom socialpsykiatrin. Hur rimligt är det egentligen att en psykiatriker ska ansvara för cirka 120 patienter medan en annan yrkeskategori som jobbar i enighet med återhämtningsmetoden IPS (Indivdual Placement Support) enbart har cirka 20 deltagare som de ansvarar för?

AlainTopor3AlainTopor4

Ja det finns så många tankar och samtidigt frustration… att det ska vara svårt att gå från ett traditionellt vårdperspektiv till ett återhämtningsinriktat förhållningssätt när studier (även gammal forskning) visar hur viktigt det är med ett återhämtningstänk och det är vad vi brukare och patienter också behöver för att återhämta oss. Och vi som har återhämtat oss har gjort det tack vara eldsjälar som jobbar i enighet med återhämtningstänket. TACK till ALLA er!

Och Du… glöm inte att ha en SueprBra dag! 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *