Ångest föreläsning trollband Uppsalapubliken

Den 3-5 april, bjöd Infoteket om funktionshinder i Uppsala på föreläsningar i temat “Vägen till Psykisk Hälsa. Föreläsningarna hölls av personer med erfarenhet av psykisk ohälsa.

 

Joei&Petra

Näst sist ut på scen under denna temavecka var bl.a föreläsarna Jouanita Törnström & Petra Rohrer som föreläste om “Mer än Bara Lite Ångest. Föreläsningssalen var under denna föreläsning i stort sett fullsatt med en publik på ca 63 personer som satt som trollbundna när föreläsningen pågick.

“Mer än Bara Lite Ångest” innefattar dels teori om vad ångest är, definition, symtom, riskfaktorer och behandling, men naturligtvis med tyngdpunkten på egna upplevelser av panikångest, specifik fobi och posttraumatisk stressyndrom (PTSD) självhjälpstrategier och återhämtning från diagnoserna, . Den teoretiska delen av föreläsningen innefattade även två kortare filminslag.

 

Ångestmonstret
Syftet med föreläsningen var att sprida kunskap om Ångest. Ångest får inte ses som en banal diagnos som inte tas på allvar. Det är otroligt viktigt att ge tidiga och snabba insatser till personer med ångest framför allt hos de unga och barn som drabbas. Ångestproblematiken sjunker i åldrarna även när till unga barnåren. Ångestsjukdomarna är tillsammans med depression en av vår tids vanligaste sjukdomar inom psykisk ohälsa. Cirka 25% av befolkningen har någongång upplevt minst en panikångest attack.

 

trott-pojke
Forskningsstudier visar bl.a följande gällande tidig intention vid ångestproblematik:

  • Samsjukligheten minskar i form av depressioner, självskadebeteende, ätstörningar, självmedicinering av alkohol och droger.
  • Återhämtningsgraden är större
  • Individens lidande kortas
  • Minskade sjukhus inläggningar
  • Rent ekonomiskt så ger det samhället “benefits” på lång sikt

Med andra ord om vi tar ångestproblematiken på fullaste allvar och stödjer våra unga som mår dåligt i denna sjukdom och får de att tidigt berätta hur de mår. Så behöver dessa unga inte bli dem som vi möter i vuxenpsykiatrin inom några år.

För mer information om ångest besök gärna dessa websidor:

Ångestsyndromsällskapet
Ångestsyndromsällskapet Uppsala län

Vill Du också beställa denna föreläsning? Maila ditt intresse genom att klicka på nedan länk:
“Mer än Bara Lite Ångest”

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *