HOPP – om förbättring!

Idag ska jag fara till Psykiatrins Hus i Uppsala för att delta i en Anhöriggrupp enligt Akermodellen (Se nedan).

Jag har tidigare terminer varit med i dessa grupper men ikväll hoppar jag in som en “stand-in” för en brukare som inte kunde delta. Jag ser detta som oerhört värdefull men det smärta i mitt hjärta också när jag hör hos en del anhöriga om deras förtvivlan och hopplöshet. Min roll i dessa möten är att finnas där med den personliga erfarenhet som jag har av psykisk ohälsa och dela med mig lite av mina erfarenheter och kunskaper men framför allt att förmedla HOPP.
“Ge aldrig upp”.

Läs här om hur du bemöter en person som mår dåligt.
Läs här om hur du kan stödja någon till återhämtning fån psykisk ohälsa.

OM AKERMODELLEN

Akermodellen är ett sätt att mötas i grupp för både patienter och anhöriga/närstående och har sitt ursprung från Akers sjukhus i Norge. Metoden bygger på Liv Hopens Helsepedagogik. Varje gruppträff utgår från anhörigas egna frågor. Teoretisk kunskap och erfarenhetskunskap väger lika mycket och det är de erfarna patienterna och de erfarna anhöriga som har den viktiga kunskapen om hur man kan bemästra vardagen, och som de kan förmedla till andra som lever i liknande situation.

Den profession som kan besvara frågorna blir inbjuden till varje träff. Det kan t.ex. vara läkare, psykolog, dietist eller någon utanför sjukhuset. Den patient eller anhörig som har stor erfarenhet av sjukdomen deltar varje gång och delar med sig av sin kunskap.

Lärande är något som sker inom individen.
Undervisning är något som utförs av någon annan.

Och Du… glöm inte att ha en SuperDuper bra dag! 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *