Förutsättningar som möjliggör återhämtning!

För att möjliggöra återhämtning är det viktigt att dessa förutsättningar för Återhämtning möjliggörs för att underlätta återhämtningen. Professionen och anhöriga/närstående är många gånger otroligt viktiga under en återhämtningsresa. Men i slutändan ligger det tyngsta arbetet hos individen själv, eftersom det går inte att återhämta sig åt någon annan.

 

Personen själv

Eget beslut – för att möjliggöra återhämtning så måste man fatta ett eget beslut. Återhämtning är en inre process, något som sker hos individen själv och man kan inte återhämta sig åt någon annan. Däremot kan man stödja återhämtningen och skapa miljöer som bidrar till att återhämtning kan bli möjlig.

Strategier, egenskaper – att återhämta sig handlar inte nödvändigtvis om att bli av med symtom utan att lära sig att hantera dessa. Hitta olika strategier, knep och knåp. När jag får känslan av panikångest, vad gör jag då innan den når sin peak?, Vad är mina tidiga tecken på att jag håller på att bli sjuk och vad har jag för strategi? Hur kan jag hantera mina röster som röstbärare och får känslan av att jag kan hantera dem istället för att de ska styra min tillvaro?

Mål och ansvar –  Vad är mina drömmar och mål? Vad önskar jag och hoppas jag? Vad är ett bra och acceptabelt liv för mig? Hur kan jag ta mig dit? Vad behöver jag göra och vad behöver min omgivning stödja mig med? Jag är ansvarig för mina tankar och mina handlingar trots det som den psykiska ohälsa kan tynga mig med.

Betydelsen av andra

Hopp – när jag inte orkar stå för hoppet själv så behöver jag en omgivning som kan vara ställföreträdande hoppbärare. Hur kan jag som professionell/anhörig stå för hoppet och förmedla hopp?

Finnas kvar – forskningen visar att kontinuitet är otroligt viktig för en persons återhämtning framför allt från vårdens håll. Och att jag som anhörig/vän orkar finnas kvar. Du som i din vardag stödjer någon med psykisk ohälsa måste också ta hand om dig själv för att orka finnas kvar. Kom-i-håg det finns nämligen bara en som Du och Du är viktig.

En ömsesidighet – likväl som att jag som brukare tar emot så är det viktigt också att jag får känslan av att jag har något jag kan ge. Det kan handla om kanske att få jobba ideellt, eller att jag känner att personalen som jag möter uppskattar min egna kunskap om mig och ser den som viktig i vårt arbete att tillsammans jobba mot återhämtning.

Yttre faktorer

Sociala faktorer – alla behöver vi känna att vi är värdefulla och uppskattade. Att vi befinner oss i hälsosamma sammanhang och i sammanhang som innebär att när jag inte är där så är det någon som saknar mig. Att få hjälp och stöd i att hitta nya sammanhang och jag själv som vill må bättre måste också försöka upptäcka vilka sammanhang som är bra för mig och vilka som kanske inte är så bra för mig detta inkluderar även relationer. 

Medicin – ibland är mediciner livsavgörande och behövs absolut i akuta lägen. Men med för mycket mediciner försvåras återhämtningen dvs när det blir en övermedicinering som te.x om man äter mediciner som man egentligen inte behöver eftersom icke-kontinuitet i vården kan många leda till att nyare läkare sätter in ny medicin, men “vågar” inte ta bort något då man inte känner patienten och vet inte vad det skulle kunna leda till, vilket är förståeligt. Men det stjälper en patients möjlighet till återhämtning. Genom kontinuitet av läkare så möjliggörs en god och “hälsosam” medicinering om det är vad personen behöver. Men det är oerhört viktigt att det ska vara rätt medicin, rätt dos och att läkaren lyssna på patientens erfarenhet av medicineringen. Och man ska inte ha mer mediciner än nödvändigt. Kontinuitet är alltså A och O för en bra vård.

Verksamheter och föreningar –  Verksamheter som har ett återhämtningsinriktat synsätt och där man skapar en återhämtningsinriktad praktik är guld värt. Prata om återhämtning dagligen inom personalen och med personerna som bor där eller som kommer dit. Prata om återhämtning med anhöriga närstående. Och glöm inte att ha återhämtningsinriktat synsätt i allt du gör. Beställ böcker till verksamheten som tar upp temat återhämtning.   

Det finns fler föreningar och renodlade anhörigföreningar som har personer med egen erfarenhet som kan komma och föreläsa om sin resa och sin återhämtning. En del av era deltagare/brukare kanske själva vill blir medlem i en förening. Ta hjälp av dessa! Det går också att beställa en föreningsmedlem som kan komma och informera om sin förening. Föreningarna erbjuder många gånger självhjälpsgrupper, kamratstöd, personligt stöd och mycket mycket mer. För en del kan det vara oerhört viktigt att få veta att man inte är ensam om att må som man mår.

En återhämtningsidentitet

Från patient till person – man är aldrig sin diagnos men det är vanligt att man ser det så i början och det är en del i det hela. Men när man har kommit en bit på vägen så ser man det som en liten del av sig själv men förstår att man är en person med möjligheter, kvalifikationer och talanger etc. 

Intressefrågor – Stöd personen att hitta intresse, försök att också göra det där roliga som brukar ge en bra känsla. 

Meningsfull tillvaro – kom-i-håg att det som är en meningsfull tillvaro för dig kanske inte är det för personen det gäller. Våga fråga! Och som personal – våga erbjuda sådant som är ute i “vanliga samhället” dvs utanför psykiatrins/socialpsykiatrins ramar och försök ge det stöd som personen kanske behöver i början för att våga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *