Informationsportalen informerar: BIP ERITA en ny behandlingsform för unga med självskadebeteenden och deras anhöriga

Semestrarna går mot sitt slut för många, andra påbörjar sin semester nu, medans det finns dem som inte har någon semester alls. Och då menar jag de som mår dåligt i någon form av psykisk ohälsa och deras närstående. 

Jag vill börja denna termin genom att fortsätta att sprida kunskap. Ju mer kunskap vi har, ju bättre blir vi på att bemöta, förstå, lyssna på och mycket därtill.

Vikten av informationsportal

Det finns så otroligt mycket bra i vårt land inom detta område, olika verksamheter, projekt, föreningar, frivillig organisationer etc. Det finns bra kurser, föreläsningar, litteraturer och bra hemsidor. Men om man inte vet vad som finns och vart de finns och inte får den informationen ja, då är det så klart inte lätt att öka på sin kunskap om allt det bra som till synes ändå finns.


 Denna hemsida ska därför i första led fortsätta att ses som en informationsportal där vi samlar allt “detta som är bra” och som är viktigt att förmedla ut till dig som vill må bättre, till dig som är närstående/anhörig, är personal eller för dig som bara är helt enkelt intresserad av psykisk ohälsa med första hand inriktning diagnosen borderline, depression, ångest och självskadebeteende och vill veta mer om det.

BIP ERITA

Nationella Självskadeprojektet Centrum för psykiatriforskning är en riksomfattande satsning på att utveckla och sprida kunskap kring självskadebeteende. De är en del av Uppdrag Psykisk Hälsa.  

På deras hemsida kan du bl.a läsa om BIP ERITA som är en ny behandlingsform för unga mellan 13-17 år och deras anhöriga. BIP står för Barninternetprojektet och är barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms satsning via internet dvs det är en internetförmedlad behandling. Nu testas om ERITA (Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents) via internet kan vara en terapiform som hjälper unga mellan 13−17 år som skadar sig själva. Mottagningarna som medverkar i studien finns i Stockholm, Göteborg och Skåne. Läs mer om BIP Erika här

Peer-to Peer

En erfaren vän stödjer en medmänniska. Du är inte ensam.

Ytterligare vidare information att sprida via denna informationsportal är organisationen Shedos Peer-to Peer, vilket betyder att deras forum och jourmejl bemannas av personer som har egna erfarenheter av att vara drabbade eller närstående till någon med ett självskadebeteende eller ätstörning. På deras hemsida hittar du material och verktyg som du kan använda. 

Bemötande

Ett gott bemötande är A och O för en persons återhämtnning. Ändå är det det som brister allt för många gånger. När någon kär skadar sig själv och kanske också inte vill leva, så påverkar det omgivningen något kolossalt. 

Här kan du läsa ännu mer om bemötande till personer med självskadebeteende. Självklart ska alla bemötas med respekt. På Nationella självskadeprojektets hemsida går att läsa: “Individer med självskadebeteende ska bemötas med medkänsla, respekt och värdighet. All personal, inom såväl vård som administration, skall ha specifika kunskaper för att i sitt uppträdande kunna förmedla detta. Detta gäller särskilt i situationer då individen anses utgöra en fara för sig själv”. 

WEBButbildning för ökad kunskap

Vårt moderna liv ger oss nya möjligheter. Det finns alltid många olika sätt att ta del av nya kunskap, genom webbutbildningar, föreläsning on-line, You-tube också vidare.

Nationella Självskadeprojektet har tagit fram ett antal olika utbildningskoncept i syfte att öka kunskap om och förståelse för självskadebeteende. De är i första hand utformade för personer som möter individer med självskadebeteende i sitt yrke. På hemsidan finns även webbutbildningar som är gratis och öppen för alla. Läs mer om detta här.

Rapporter och material från studier och tidigare delprojekt

Forskning är viktigt och ett bidragande faktor att kunskapen är alltid aktuell och VETSKAP att det alltid finnns möjligheter. 

Vidare finns även forskningar och studier att ta del av och som kan laddas ner.
Följande finns dokument finns:

pdfikon Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende

pdfikon Behandling av självskadande patienter i heldygnsvård: Fynd från forskningen

pdfikon ERGT och ERITA – nya behandlingsmetoder för självskadebeteende

pdfikon Normkritiska perspektiv på självskadebeteende – Vem är vården anpassad för och hur kan vi göra den mer inkluderande?

pdfikon Samtalsstöd för elevhälsan – ett samtalsstöd som underlättar möten med barn och unga som skadar sig själv

pdfikon Ibland finns det inga enkla svar – En bok från SHEDO om självskadebeteende och ätstörning

pdfikon Högspecialiserad heldygnsvårdsenhet – förslag på bättre vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden.

pdfikon Första Linjen – vad kan vi göra för att förhindra att barn och unga med psykisk ohälsa faller mellan stolarna i vården? 

Och Du… glöm inte att ha en SuperDuper bra dag! 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *