Kontinuitet

Nu vill jag bara skriva några rader om “Kontinuitet” smaka på ordet…. vad betyder det egentligen? Kontinuitet betyder utan avbrott, ett flytande sammanhang utan fasta hållpunkter, utan att vara uppdelat i …