NY!
FÖRELÄSNING OM UTMATTNINGSSYNDROM
“Skynda långsamt – om utmattningssyndrom – bemötande & återhämtning”

Utmattningssyndrom har de senaste åren blivit en folksjukdom. Enligt Arbetsmiljöverket sjukskrivs varje år 32 000 personer i Sverige med diagnoser som tyder på att de är utbrända, har “gått in i väggen” eller drabbats av utmattningssyndrom, som är den medicinska termen. Mer än hälften av de sjukskrivna är kvinnor.

Ur innehållet

  • Skillnaden mellan utmattningsdepression och utmattningssyndrom
    – definition, symptom och behandling
  • Veronicas resa från då till nu 
  • När bägaren rinner över
  • Vad hjälpte?
  • Vad är gott bemötande? Hur kan vi bli bättre på att bemöta varandra?
  • Vad är återhämtning från psykisk ohälsa? Hur kan vi stödja återhämtning? Förutsättningar för återhämtning?
  • Hur kan vi förebygga utmattningssyndrom på arbetsplatsen? Så gör du som chef – Så gör du som kollega
  • Gruppdiskussion och värderingsövning

Veronica Malm föreläser ur egen erfarenhet om sin resa med utmattningssyndrom som skedde då hon jobbade på ett känt företag i Uppsala, om kampen och vägen ur. Vad har varit viktigt under resans gång? Hur kan man bäst bemöta någon som mår dåligt på arbetsplatsen? Hur kan man förebygga utmattningssyndrom?

Föreläsningen sker i samarbete med återhämtningskonsulten Jouanita Törnström som föreläser om “Bättre bemötande” och “Återhämtning från psykisk ohälsa”. Vad är ett bra bemötande och hur kan vi bli bättre på att bemöta personer som mår dåligt i arbetslivet? Återhämtning som begrepp – vad innebär det och hur kan man stödja någon till återhämtning från psykisk ohälsa?

Målgrupp

Alla te.x verksamheter inom offentliga sektorn, utbildningar, kyrkan, privata små som stora företag, myndigheter och andra med intresse inom området.

Tid

4.5 timmar (inklusive paus)

Utbildare

Veronica Malm  – utbildad Hälsopedagog, jobbar idag som verksamhetsutvecklare på SeSam i Uppsala. Har egen erfarenhet av psykisk ohälsa som utmattningssyndrom. Läs mer om Veronica Malm här.
Jouanita Törnström – återhämtningskonsult inom psykiatri, erfaren föreläsare och utbildare på RSMH-utbildning samt Legitimerad Sjuksköterska. Jouanita har lång erfarenhet av psykisk ohälsa men också erfarenhet av att Våga säga Ja till livet och är sedan 2008 helt återhämtad från diagnosen ångest, depression, ätstörning och borderline.

För att  boka föreläsning

Information &  Bokning