SIP-ur ett brukarperspektiv

Idag hade vi, jag och min kollega Åsa Höij ännu en workshop “SIP-ur ett brukarpersktiv” (Samordnad Individuell Plan). Denna gång i Tierp. Det kändes så bra och så rätt även idag. Vi hoppas att detta sprids. Brukarna i vårt samhälle måste få möjlighet till kunskap om vad som är deras rättigheter när det gäller vad som berör deras vård och behandling från olika aktörer främst från socialtjänsten och hälsa-och sjukvården och när det gäller något som också är lagstadgat.

Personal får gå på så mycket föreläsningar, konferenser och utbildningar om bl.a SIP men vad får brukarna – de som ska vara i centrum i en SIP? Det är för dem i första hand som SIP ska göras. Därav har jag skapat denna workshop tillsammans med Åsa och vår målgrupp är i första hand brukarna/patienterna och anhöriga. Men visst personal är självklart också välkomna! Vill du veta mer och vill du att vi kommer till din verksamhet – hör av dig så kommer vi!

 

Och… Du glöm inte att ha en SuperBra dag! ;)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *