SIP-ur ett brukarperspektiv

Idag hade vi, jag och min kollega Åsa Höij ännu en workshop “SIP-ur ett brukarpersktiv” (Samordnad Individuell Plan). Denna gång i Tierp. Det kändes så bra och så rätt även …