Fem års jubileum

bild1

Tänk vad tiden går. Det känns som det var igår som jag startade upp detta utbildningsföretag. Men idag den 3 januari 2017, så är det hela fem år sedan jag drog igång det. Lyckan är enorm!

bild2Även då jag har föreläst sedan 2005 om min egen erfarenhet av psykisk ohälsa, bemötande och återhämtning så kommer jag fortsätta så länge intresset finns och förfrågningarna trillar in. Om jag genom detta kan ge hopp om att förbättring är möjligt så är det allt guld värt. För återhämtning från psykisk ohälsa är möjligt. Vi får bara inte ge upp. Ingen av oss.

bild1Vi måste jobba mer tillsammans som ett TEAM för psykisk hälsa. Det ska inte vara vi och dom utan VI TILLSAMMANS. Tillsammans blir vi starkare, tillsammans orkar vi mer, tillsammans får vi också mer hopp och kunskap. För att en person ska kunna återhämta sig så tror jag starkt på att detta är nödvändigt. Här är bl.a SIP (Samordnad Invidivduell Plan) ett jätteviktigt verktyg för ett bättre samarbete verksamheter emellan och för att uppmuntra individen med eventuella närståendes delaktighet i sin egen vård och behandling.

Likväl är det jätteviktigt att skapa förutsättningar för inflytande på lokala planet i den verksamhet en person med psykisk ohälsa befinner sig i. Men även på verksamhets- och systemnivå. Lyckas vi möjliggöra detta och om vi ALLA också kommer ihåg att vi ALLA är egentligen vår egna expert så ökar vi möjligheten till återhämtning och en bättre tillvaro. Med ‘Egen expert’ menar jag att jag som individ är den som egentligen vet bäst om mig själv även om jag själv inte alltid tror det. Och även då “andra” (vanligtvis vården) ibland – observera att jag skrev ibland måste ta överhand om det gäller en akut situation, så är det så att vården dvs. personal inom främst psykiatrin är experter på den medicinska biten, men jag som patient är den som vet bäst om mig själv. Här har vi då den objektiva kunskapen (professionens) och den subjektiva kunskapen (personen med psykisk ohälsa och eventuella anhörigas). Båda kunskaperna är lika viktiga, men ibland måste de professionella våga komma över till den subjektiva planhalvan och lyssna in den kunskapen som patienten/brukaren och närstående besitter mycket mer än vad som görs idag. Genom detta kunskapsbyte främjas den psykiska hälsan.

Du som tillhör professionen Våga fråga, var nyfiken och du kanske få det svar du söker…även om du kanske måste ställa den där frågan fler gånger än en. Detta är ett relativt nytt fenomen att börja tänka på och jobba efter inom hälso – och sjukvården idag, även om man har trevat inom området “Brukarinflytande”  och i Återhämtningsinritkat arbetssätt eller liknande i bra många år så känns det som det är först nu som detta håller på att bli ett mer erkänt förhållningssätt.

IMG_3588

Summa Summarum – fortsättningsvis under detta jubileumsår 5 kommer jag fortsätta jobba för att sprida HOPP, KUNSKAP & om MÖJLIGHETERNA till Återhämtning från psykisk ohälsa.

Och Du… glöm inte att ha en SuperBra dag! 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *