Sex kloka Experter – lyfts fram

Under min 11 år som utbildare så har jag haft äran att korsa vägarna med fem fantastiska personer som bland annat har forskat inom ämnet psykisk (o)hälsa och återhämtning, och …